Som Trygg av Natur-veiledere er målet vårt at barn og voksne skal få oppleve tillit, tilhørighet, handlingsrom og medbestemmelse – viktige faktorer for et bærekraftig liv( TAN – mestring metode) . 

Dette ligger til grunn for alle våre prosjekter. Vi bruker naturen som arena med all den positive effekten det har på kropp og sinn. Turene blir til etter hva gruppa i felleskap ønsker. Vi fokuserer på mestringsopplevelser og det å ta hensyn i et ellers prestasjonsfokusert og regelstyrt samfunn.

Vi er opptatt av at vi skal ha det fint sammen på tur og at du skal få reflektere over hva som skal til for at du har det bra. 

Vi styrer mot trivsel og selvstendighet og ønsker at deltakere skal tenke og klare mye selv. 

For de som vil vite mer om metoden vi bruker se: www.tryggavnatur.no

Ta kontakt for opplevelser i natur med fokus på å ta seg 1fotibakken i livet. 

Amie Helstad
t. 913 03 067
e. amie@1fotibakken.no